Weicek-Gojowy

Andrzej Wiecek (left), Damian Gojowy (right)

Andrzej Wiecek (left), Damian Gojowy (right)