Figura 2

Fig.2: Dispositivo Ultraseal LAAC (CARDIA Inc. Eagan, MI, USA). A: Bulbo; B. Perno (parte distale); C: Giunto articolato; D: Vela (Lobo distale)